Protokoll
Verksamhetsberättelse för året 2020-01-01 till 2020-12-31 Juniskärs Fastighetsägareförening, årsmöte 2021-05-24
Föreningen I Juniskär verkar vi aktivt som fastighetsägareförening, som drivs av en styrelse och medlemmar. Vi satsar och arbetar för att bibehålla och utveckla miljön vi bor i och lever som fastighetsägare i både stora och små frågor. Arbetet sker både fysiskt i området, där målet alltid ska vara inställt på att boendemiljön skall förbättras, och mot samarbetspartners som i sina proffessioner bidrar till att förbättra ormådet för boende och våra besökare. Under året har styrelsen träffats för 8 st protokollförda möten. Styrelse 2020 Ordförande Erik Andrén. Ordinarie ledarmöter Bo Burman (vice ordförande) Anna Brundin (sekreterare) Birgitta Hådén (kassör), Monica Cotter, Börje Larsson, Peter Lagerkvist, Sture Westerberg och Anna-Maria Carlsson. Suppleant: Susanne Åkerblom. Övriga förtroendeposter: Valberedning: Cathrine Atterhagen, Sara Killander samt Marie Ekenryd. Revisorer: Mats Andersson
Verksamheten Under året har vi anordnat följande aktiviteter: • Julgransplundring, Städdag på stranden, Loppis x 2 samt tändning av marschaller vid Lysnatta. • Inställda aktiviteter 2020 var Valborg, Midsommar pga. Covid 19 restriktioner. • Under 2020 har föreningen utöver de "ordinarie aktiviteterna" även utökat datum för gåbingo som vi planerar att fortsätta under 2021. Det har blivit ett populärt inslag i vår vackra miljö. Föreningen har också haft godisutdelning från påskharen i lekparken vid påsk, midsommar och halloween. • Arbetet med utegymmet har fortsatt med byggande av: Trädäck, Jump box och Peg board. • Föreningen har märkt ut tre vandringsleder i närområdet som blivit uppskattade. • En ny boulebana anlades med stöd av sponsorer i form av NT Byggmaterial, Nordlanders Lastmaskiner och Magnus Sjöberg Grus & Kross.
Övrigt: Juniskärs väl - Styrelsen har fortsatt, genom Erik Andrén, varit aktiv i Näringslivsbolagets "Juniskärs väl". Under året har ingen konkret idé eller satsning kommit till styrelsen och medlemmarna för behandling. Dialog med kommunen om upprustning av lekplatsen samt fler hundlatriner är löpande från 2018 utan resultat. Stranden rensades med traktor och gallerskopa av Nordlanders Lastmaskiner.
Medlemmar Medlemsantalet 2020 : 150 hushåll.
Ekonomi Separat via kassör och revisor. Arbetet med Juniskärsboken har fortsatt och den går nu att förhandsbeställa. Boken innehåller allt från fiskets historia, sågverksperioden och utvecklingen fram till idag. Juniskär var ett litet fungerande samhälle med företagare, föreningar, affärer och postkontor. Det som gjort namnet Juniskär mest känt är midsommarfesterna som var en av Norrlands största. Ute i handeln vecka 25.
Årsmöte 2016 >>
(x) Downloads
http://www.juniskar.eu/

Årsmöte 2019 >>
(x) Downloads
http://www.juniskar.eu/

30 km/h

Visa hänsyn till dina grannar

7 knop i Juniskär

7 Knop = 3,6 meter per sekund


JUNISKÄR Väder

Gubbens fyr


Spikarna